Loading Notikumi
Šis notikums ir pagājis.

Konstantīna Babkina gleznu izstāde

11.01 plkst. 08.0031.01 plkst. 17.00Ādažu kultūras centrs

Izstādi rīko mākslinieks no Ukrainas, Mariupoles pilsētas, Konstantīns Babkins. Šīs izstādes mērķis ir savākt naudu Ukrainas aizstāvjiem, armijas vajadzībām. Mākslinieks katru gleznu izpildīja ar dvēseli, gleznā atstājot daļiņu no sevis. Darbi veidoti uz saplākšņa un audekliem ar akrila krāsām. Ja vēlaties iegādāties gleznu, zvaniet pa tālruni: 29585862. Pēc tam glezna tiks atzīmēta kā pārdota un izstādes beigās to varēs izņemt.

Выставка проводится художником из Украины, города Мариуполь, Константином Бабкиным. Цель данной выставки – сбор денег для защитников Украины, нужд армии. Художник выполнял каждую картину с душой, оставив частичку себя в картине. Работы выполнены на фанере и холстах акриловыми красками. При желании приобрести картину, звоните по номеру телефона: 29585862. После чего картина будет отмечена как проданная и, по окончанию выставки, вы сможете ее забрать.

The exhibition is held by an artist from Ukraine, the city of Mariupol, Konstantin Babkin. The purpose of this exhibition is to collect money for the defenders of Ukraine, the needs of the army. The artist made each painting with soul, leaving a part of himself in the painting. The works are executed on plywood and canvases with acrylic paints. If you wish to purchase a painting, call the phone number: 29585862. After that, the painting will be marked as sold and, at the end of the exhibition, you can pick it up.

Pasākuma laikā var tikt veikta foto, video un audio fiksēšana, ko veic pasākuma rīkotājs, ar mērķi šos ierakstus izplatīt un padarīt pieejamus sabiedrībai, organizatora izvēlētā kārtībā, apjomā un laikā. Ierakstu veikšanas laikā var tikt fiksēti atsevišķi skatītāji un skatītāju grupas. Iegādājoties biļeti, pasākuma apmeklētājs piekrīt šiem noteikumiem un neiebilst pret tiem. Pasākuma rīkotājs patur tiesības veikt izmaiņas pasākuma dalībnieku sastāvā bez iepriekšēja brīdinājuma.