Ādažu Kultūras centrs – tā ir moderna vide daudzveidīgu, plašu un mūsdienīgu pasākumu organizēšanai.

Ēka celta 2010.gadā un kultūras centrs aizņem aptuveni 45% no 6600 m2 plašās ēkas. Multifunkcionālajā sabiedriskajā celtnē darbojas arī Ādažu mākslas un mūzikas skola, novada dome un citas organizācijas. 
Kultūras centrā koncertu, izrāžu, izstāžu, konferenču un citu radošo procesu nodrošināšanai ir pieejamas profesionāli aprīkotas funkcionāli modificējamas telpas, kuras atzinīgi novērtējuši profesionāli un Latvijā pazīstami mūziķi un koncertu producenti. Kultūras darbinieku galvenā rūpe ir novada kultūras tradīciju turpināšana un jaunu ideju realizēšana, lai radošie procesi būtu pieejami, gan Ādažu, gan citu pilsētu iedzīvotājiem. 

Vairāk

Par tautas nama “Ozolaine” pirmsākumu tiek uzskatīts 1933 .gada 28. oktobris, kad kādreizējā Ernsta fon Mengdena pārbūvētā muižas labības klēts tika iesvētīta par Carnikavas Labdarības biedrības namu. Kopš tā laika šī ēka vienmēr bijusi vieta, kur pulcēties aktīviem un sabiedriskiem novadniekiem.

Vairāk

17.gadsimtā Gaujas lejtecē Carnikavā atradās vienīgā pārceltuve, kas bija īpaši svarīga starptautiskajam ceļam Rīga – Pērnava. Tās tuvumā 1851.gadā tika uzcelta māja “Cēlāji”, kuras iemītnieki rūpējās, lai ikviens varētu nokļūt otrpus Gaujai. 1966.gadā māja tika nogādāta uz Latvijas Etnogrāfisko muzeju, bet tagad tās kopija ir uzbūvēta no jauna un ēku, kas atrodas Gaujas krastā, var apskatīt ikviens.

Tajā darbojas Novadpētniecības centrs, kas svinīgi tika atklāts 2012.gada rudenī un paver plašas pasākumu un tūrisma iespējas. Tur ikviens varēs iepazīt Carnikavas novada veidošanās vēsturi, tradīcijas, vērtības un īpašo nēģu zvejas arodu cauri gadsimtiem.

Vairāk