Šodien Kultūras centrs svin savu 10. dzimšanas dienu!

Paldies ik vienam – darbiniekam, amatiermākslas dalībniekam, amatiermākslas kolektīvam, skatītājam, klausītājam, māksiniekam, producentam, sadarbības partneriem un, protams, Ādažu novada domei par uzticēšanos šo gadu laikā!

Jūs mūs iedvesmojat un liekat būt vēl labākiem!

Uz tikšanos kādā no mūsu rīkotajiem pasākumiem!