Aizvadītajās brīvdienās, gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem, trīs dažādos kultūras centros notika Pierīgas tautas deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes skates. 

Ādažu novada dejotāji savas dejas prasmes žūrijai demonstrēja Mālpils kultūras centrā, kur ieguva apsveicamus rezultātus: 

Ādažu vidusskolas jauniešu deju kolektīvs “Rūta” B grupa – 1.pakāpe 54,7 punkti,

Ādažu Kultūras centra Tautas deju ansamblis “Sprigulītis” B grupa – 1.pakāpe 51,0 punkts,

Carnikavas kultūras nama “Ozolaine” jauniešu deju kolektīvs “Abi divi” C grupa – Augstākā pakāpe 45,3 punkti,

Ādažu vidusskolas jauniešu deju kolektīvs “Rūta” C grupa – 1.pakāpe 43,5 punkti,

Carnikavas kultūras nama “Ozolaine” vidējās paaudzes deju kolektīvs “Arnika” D grupa – Augstākā pakāpe 55,3 punkti,

Ādažu Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sprigulis” D grupa – 1.pakāpe 52,5 punkti,

Ādažu Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sānsolītis” E1 grupa – 2.pakāpe 38,0 punkti,

Ādažu Kultūras centra senioru deju kolektīvs “Sprigulis” F1 grupa – Augstākā pakāpe 47,3 punkti,

Carnikavas kultūras nama “Ozolaine” senioru deju kolektīvs “Tacis” F1 grupa – Augstākā pakāpe 45,0 punkti,

Ādažu Kultūras centra senioru deju kolektīvs “Dēka” F1 grupa – 1.pakāpe 44,2 punkti,

Lepojamies ar saviem novadniekiem un īpaša pateicība visiem deju kolektīvu vadītājiem – Inārai Mičulei, Vitai Reinboomai, Dāvim Ērglim, Jānim Preciniekam, Andim Lēnmanim, Līgai Lancmanei, Rasmai Graudītei un Lienei Gailānei.