Project Description

Senioru vokālais ansamblis GAUJMALAS LAKSTĪGALAS

vadītāja Elžbeta Bukovska
tālr. 26393000
elina@adazikultura.lv

nodarbības – pirmdienās un trešdienās plkst. 13.00-15.00