Project Description

Senioru vokālais ansamblis GAUJMALAS LAKSTĪGALAS

vadītāja Elžbeta Bukovska
tālr. 26393000
elina@adazikultura.lv

koncertmeistars Ivars Kraucis
tālr. 28611881
ivars.kraucis@inbox.lv

nodarbības – pirmdienās un trešdienās plkst. 13.00-15.00