Project Description

Vīru vokālais ansamblis

vadītājs Gunārs Freidenfelds
tālr. 26411718
fgunars@inbox.lv

nodarbības – otrdienās un ceturtdienās plkst. 11.00-13.00