Project Description

Vīru vokālais ansamblis

vadītājs Gunārs Freidenfelds
tālr. 26411718
fgunars@inbox.lv

nodarbības – Otrdienās un ceturtdienās  plkst. 11.00–13.00