Project Description

TLMS AUSEKLĪTIS

Vadītāja: Zane Ulmane, tālr.: 29545201
Nodarbības: Trešdienās 16.00 – 20.00

Tautas lietišķās mākslas studija „Auseklītis” ir dibināta 1965. gadā kā zvejnieku kolhoza „Carnikava” lietišķās mākslas pulciņš, kuru vadīja G. Drulle. 1989. gadā šis pulciņš toreizējās vadītājas Ā. Cekules vadībā ieguva Tautas lietišķās mākslas studijas nosaukumu. Visus šos gadus studija ar dalībnieču darbiem aktīvi piedalās novada un arī Latvijas mēroga pasākumos un izstādēs.

2011. gadā Carnikavas novada astoņsimtgades pasākumu ietvaros ar Carnikavas novada domes atbalstu tika izdota dr. hist. A. Jansones grāmata „Tautas lietišķās mākslas studija Auseklītis Carnikavas novada kultūrvēsturē”, kurā ikviens interesents var iepazīties ar studijas vietu un lomu Carnikavas novada kultūras dzīvē.

TLMS “Auseklītis” aktīvi piedalās LNKC rīkotajās valsts mēroga un dažādu novadu tematiskajās izstādēs. Ar prieku uzņemam jaunus dalībniekus, kas vēlas apgūt tradicionālās aušanas teoriju un praksi.