Kontakti

Ādažu Kultūras centrs
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV 2164

REKVIZĪTI:

ĀDAŽU NOVADA DOME
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV – 2164
Reģ. Nr. 90000048472
Valsts kase
LV46TREL9801405804400