ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRS GAUJAS IELĀ 33A, 
uzsākot jauno 2021./2022. gada sezonu, aicina kopā amatiermākslas kolektīvus, kā arī uzņem jaunus dalībniekus!

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā ieviestajā pastiprināto ierobežojumu periodā (21.10.2021. – 14.11.2021.) amatiermākslas kolektīvu darbība var notikt tikai attālināti!

NODARBĪBU GRAFIKS

  Vadītāji Nodarbību laiki
Jauktais koris “JUMIS” Imants Kalniņš (tālr. 26510593)
Aldans Milzarājs (tālr. 29666721)
Trešdienās  plkst. 19.00–22.00
Jauniešu koris “MUNDUS” Didzis Soste ( tālr. 29138168)
Anna Paula Upīte (tālr. 25973679)
Otrdienās  plkst. 19.00–22.00
Jauktais koris  “SAKNES” Ārijs Ādamsons (tālr. 29377441)
Eduards Vācietis (tālr. 29353226)
Ceturtdienās  plkst. 19.00–22.00
Tautas deju ansamblis
“SPRIGULĪTIS”
Dāvis Ērglis (tālr. 26686146) Trešdienās plkst. 19.30–22.00
Svētdienās plkst. 19.30–22.00
Vidējās paaudzes deju kolektīvs
“SPRIGULIS”
Līga Lancmane (tālr. 29388183) Ceturtdienās plkst. 19.30–22.0
Svētdienās
  plkst. 16.00–18.30
Senioru deju kolektīvs
“SPRIGULIS”
Līga Lancmane (tālr. 29388183) Pirmdienās plkst. 19.30–22.00
Vidējās paaudzes deju kolektīvs
“SĀNSOLĪTIS”
Rasma Graudīte (tālr. 22349941) Otrdienās  plkst. 19.15–22.00
Senioru deju kolektīvs “DĒKA” Liene Gailāne (tālr. 29187242) Otrdienās un ceturtdienās  
plkst. 19.00–21.30
Nodarbības notiek Gaujas ielā 16
Vokālais ansamblis
“MĒS TIKĀMIES MARTĀ”
Ivars Kraucis (tālr. 28611881)
Ilze Kalniņa (tālr. 29786519)
Otrdienās plkst. 19.00–21.30
Senioru vokālais ansamblis
“GAUJMALAS LAKSTĪGALAS”
Elžbeta Bukovska (tālr. 26393000) Pirmdienās un trešdienās 
plkst. 12.30–14.15
Vīru vokālais ansamblis Gunārs Freidenfelds (tālr. 26411718) Otrdienās un ceturtdienās  
plkst. 11.00–13.00
Tradīciju kopa “ĀBOLS” Inese Krūze (tālr. 29289859)
Vita Bogana (tālr. 26326390)
Pirmdienās  plkst. 17.30–20.00
Amatierteātris “KONTAKTS”
Artūrs Breidaks (tālr. 26418722) Pirmdienās  plkst. 19.00–22.00
Trešdienās  plkst. 19.00–22.00
Senioru līnijdeju grupa “VARAVĪKSNE” Iveta Kalniņa (tālr. 29221108) Pirmdienās  plkst. 10.00–12.00
Trešdienās  plkst. 10.00–12.00