Deju zāle ikdienas nodarbībām

Deju zāles nomas maksa EUR 13/h + PVN (patstāvīga nomas līguma gadījumā), EUR 25/h +PVN (vienrēzēja pasākuma organizēšanai)

 

Deju zāles apskaņojuma iekārtu aprīkojums

CD atskaņotājs JBSystems

CD 410/11010 1

DVD/USB atskaņotājs Nash DIVX-263USB 1

Work WM 912 1

Aktīvās skandas Work WPL in A 2

Telpa ikdienas nodarbībām.

Kora klases nomas maksa EUR7/h +PVN (ilgtermiņa nomas gadījumā), EUR 15/h +PVN (vienreizēja pasākuma rīkošanai)