Ādažu kultūras centrs

Gaujas iela 33A

Ādaži, Ādažu nov., LV 2164

REKVIZĪTI:

 ĀDAŽU NOVADA DOME
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV - 2164
Reģ. Nr. 90000048472
Valsts kase
LV46TREL9801405804400
 

Linda Tiļuga 
vadītāja

kultūras projektu vadītāja / pasākumu plānošana un administrēšana, sazināties telpu nomas un pasākumu rīkošanas jautājumos

+371 67997764
+371 29456335

 
   

Maija Drunka 
kultūras projektu vadītāja

+371 67997171
+371 26827255

 

Elžbeta Bukovska 
kultūras projektu vadītāja

+371 67997171
+371 26393000

 

Elita Pētersone
muzeja projekta vadītāja

+371 29198099

 
 

Aīda Kalniņa 
biļešu kasiere

+371 67996230
+371 27762017

 

 

Jurģis Ozols 
Tehnisko projektu vadītājs

+371 22170681 

 

Māris Vītols
tehniskās daļas vadītājs

+371 29247174

 

 

 

Jānis Krivāns
reklāmas un marketinga projektu vadītājs

+271 28638004

 

 

kc