vadītāja Elžbeta Bukovska
 
tālr. 26393000

 
koncertmeistars Ivars Kraucis

nodarbības- pirmdienās un trešdienās 13:00-15:00