vadītāja Ilze Kalniņa
 
tālr. 29786519
 
vadītājs  Ivars Kraucis
 
tālr. 28611881

nodarbības- otrdienās 19:30-21:30